Konkurs HR Biznes Partner Roku

Najlepsi są wśród nas

Idea i misja konkursu

Jako stowarzyszeni w PSTD praktycy różnorodnych obszarów HR, zaobserwowaliśmy olbrzymią transformację, jaka w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat dokonała się w zarządzaniu ludźmi w organizacjach. Nasze codzienne doświadczenia zawodowe pokazują, że tak bardzo oczekiwane biznesowe partnerstwo HR w wielu firmach od dawna już przestało być postrzegane, jako pusty slogan lub daleki, trudno osiągalny cel. Realizowana obecne praktyka podsuwa nam dużą liczbę inspirujących, zasługujących na wyróżnienie i szersze zaprezentowanie projektów HR doskonale wspierających biznesowe cele organizacji.

Konkurs „HR BP Roku – Najlepsi są wśród nas” jest naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy. Wykorzystując formułę konkursu postanowiliśmy wypromować najlepsze praktyki HR na rynku i pokazać je szerszemu gronu specjalistów oraz aktywnie wesprzeć wszystkich tych, którzy właśnie rozpoczynają swoją drogę w budowaniu biznesowego partnerstwa w swojej organizacji.

Przebieg i korzyści z wzięcia udziału w konkursie

W konkursie liczy się wiedza, doświadczenie oraz konkretne osiągnięcia. Ich weryfikacji służą poszczególne etapy konkursu. Szczególną uwagę zwracamy na biznesowe uzasadnienie prezentowanych przez uczestników działań oraz mierzalność ich efektów.

Wszystkie etapy konkursu są jednak tak zaprojektowane, aby niezależnie od osiągniętego rezultatu dawały szanse na otrzymanie informacji zwrotnej, która pozwoli na dalsze doskonalenie się. Zależy nam na tym, aby konkurs był przede wszystkim wydarzeniem rozwojowym i inspirującym do dalszego działania.

Adresaci konkursu

Do konkursu zapraszamy wszystkie osoby w organizacji pracujące w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które chcą zaprezentować szerszej publiczności swoje dotychczasowe doświadczenie oraz tych, którzy poszukują okazji do osobistego rozwoju w tej dziedzinie, a więc:

 • Szefów działu HR
 • HR Business Partnerów
 • Specjalistów HR
 • Trenerów wewnętrznych
 • Szefów zespołów ds. szkoleń, rekrutacji itd.

pstd.org.pl

Stowarzyszenie PSTD (Polish Society for Training & Development) istnieje od 2005 roku i powstało z przekształcenia dotychczasowego stowarzyszenia ASTD Global Network Poland, która jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń. Skupiamy managerów, szkoleniowców, trenerów, hrbp, konsultantów i dydaktyków działających zawodowo na terenie Polski w obszarach związanych z Zarządzaniem i Rozwojem Zasobów Ludzkich. PSTD jest partnerem rynkowym i społecznym dla organizacji rządowych, samorządowych, innych stowarzyszeń zawodowych i branżowych, a także mediów i ośrodków akademickich.

Celem stowarzyszenia jest:

 • Budowanie społeczności Polish Society for Training & Development w Polsce działającej na rzecz promowania szkoleń i wiedzy w polskich organizacjach.
 • Upowszechnienie stosowania wiedzy i dobrych praktyk w biznesie.
 • Budowanie i wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się szkoleniami i rozwojem.
 • Tworzenie standardów kompetencyjnych, ról zawodowych związanych z rozwojem zasobów ludzkich oraz integrowanie środowiska wokół rozwoju kompetencji zawodowych.
 • Podwyższanie kwalifikacji zawodowych polskich trenerów, hrbp i menedżerów szkoleń.
 • Promowanie rozwoju rynku szkoleń i doradztwa w Polsce.
 • Promowanie profesjonalizmu i etyki menedżerskiej.

Mecenas Konkursu

grantthornton.pl
Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie ponad 3 000 partnerów oraz 47 000 pracowników Grant Thornton dostępne są dla klientów w 142 krajach. W Polsce działamy od 24 lat, a ponad 400-osobowy zespół oraz obecność w kluczowych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i Toruń) zapewniają nam bliski kontakt z klientami oraz umożliwiają realizację wymagających projektów w obszarze usług audytorskich, doradztwa podatkowego, gospodarczego, europejskiego oraz prawnego, a także outsourcingu rachunkowości, kadr i płac bez względu na wielkość, rodzaj i lokalizację biznesu klienta. Klienci firmy to ponad 1 200 podmiotów rocznie, w tym kilkadziesiąt spółek notowanych na GPW oraz firmy z top 500 największych przedsiębiorstw działających w naszym kraju. Grant Thornton jest wyłącznym partnerem Grant Thornton International w Polsce.

Partnerzy merytoryczni konkursu

2cconsulting.pl

2C Consulting Sp. z o.o. – grono konsultantów skupionych wokół idei efektywności biznesowej inwestycji w rozwój ludzi w organizacji. Aktualna strategia działania spółki jest oparta o budowanie tzw. think tank’u, komercjalizującego swoje odkrycia, opracowania i know-how. Główną przewagą konkurencyjną 2C Consulting i jednocześnie charakterystyką jest pionierstwo i innowacyjność. Bazując na uznanym na świecie know-how, mamy kompetencje by wytwarzać unikalne, zaawansowane rozwiązania, idealnie pasujące do oczekiwań organizacji na dziś. Obszarem szczególnej koncentracji są systemy i narzędzia do zarządzania szkoleniami w organizacji. W obrębie procesów polityki szkoleniowej jesteśmy w stanie dostarczyć każdego rodzaju rozwiązanie, w każdym wariancie i dla każdego typu organizacji.

tangerine.biz.pl

Grupa profesjonalistów HR skoncentrowana na tworzeniu środowiska pracy sprzyjającego osiąganiu wysokich efektów biznesowych. Projektujemy i optymalizujemy systemy oceny i rozwoju pracowników, procesy rekrutacji i selekcji, diagnozujemy poziom kompetencji metodą AC/DC, przeprowadzamy opisy i wartościowanie stanowisk pracy, opracowujemy rozwiązania służące podnoszeniu efektywności zadaniowej pracowników.  Dbamy o to, aby nasze rozwiązania były nowoczesne, użyteczne, a zarazem proste w stosowaniu. Każdorazowo oferujemy aktywne wsparcie w ich wdrażaniu.

cedoz.pl

Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ jest niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego.

W ciągu 22 lat obecności na rynku, nasze szkolenia ukończyło ponad 40 tysięcy osób, w tym pracownicy z ponad 5 tysięcy firm.

Od początku istnienia firmy specjalizujemy się w doskonaleniu zawodowym w następującym zakresie tematycznym: prawo pracy, kalkulacja wynagrodzeń, podstawy rachunkowości, rachunkowość zarządcza, finansowa i budżetowa, sprawozdawczość finansowa, podatki, finanse.

Partner medialny

Personel i Zarządzanie – profesjonalny magazyn wydawany od 1994 roku. Należy do najbardziej poczytnych, opiniotwórczych i cenionych czasopism profesjonalnych omawiających tematykę zarządzania firmą ze szczególnym uwzględnieniem spraw personalnych. W „Personelu i Zarządzaniu” poruszane są zagadnienia dotyczące nowoczesnych metod zarządzania pracownikami, zatrudniania, wynagradzania, oceniania, rozwoju, zwalniania, szkoleń, komunikacji w firmie.

Ponadto w piśmie publikowane są wywiady z zagranicznymi guru zarządzania, a także przedstawiane są najnowsze trendy związane z obszarem HRM, m.in. coaching, zarządzanie talentami, CSR, employer branding. Magazyn prezentuje dobre praktyki oraz studia przypadku z polskich i zagranicznych firm, inspirując do wprowadzania nowych i efektywnych rozwiązań HRM oraz tworzenia elastycznych struktur w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Sponsor Konkursu

luminalearning.com

Lumina Learning to globalna społeczność trenerów, coachów i konsultantów. Tworzymy innowacyjne narzędzia psychometryczne badające cechy osobowości, style przywództwa, podejście do sprzedaży i inteligencję emocjonalną. Nasze narzędzia są wyjątkowe, ponieważ unikają stereotypów, nie szufladkują i nie etykietują ludzi.

Pomogliśmy już tysiącom firm w 47 krajach świata. Nasze nowoczesne rozwiązania możemy teraz z dumą zaprezentować na polskim rynku.

Przygotowanie i realizacja konkursu

Monika Smulewicz

Ekspert w dziedzinie prawa pracy z osiemnastoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Na co dzień pracuje jako Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton. Odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych.

Monika Ziaja

Od 9 lat konsultant HR specjalizujący się w projektowaniu efektywnej polityki szkoleniowo – rozwojowej. Projektowała i wdrażała politykę szkoleniową (m.in. w UM st. Warszawy, Bank Śląski, Kruk S.A., PKP Energetyka, Animex, PKP IC, Tauron Dystrybucja), przeprowadzała badania rentowności szkoleń ( Bims Plus Kraków , Tauron Dystrybucja) a także projektowała oraz wdrażała politykę Trenerów Wewnętrznych w PKP IC.
Odpowiadała za usprawniania procesów sprzedażowych oraz była odpowiedzialna za projektowanie systemu ocen, motywacyjnego oraz systemu szkoleń Kierowników Regionalnych i Przedstawicieli Farmaceutyczno – Medycznych. Prowadzi szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług konsultingowych oraz inne moduły, które są wynikiem doświadczeń w strukturach sprzedażowych. Jest menedżerem projektów w Polish Society for Training and Development (www.pstd.org.pl) – aktualnie w pierwszym Badaniu benchmarkingowym polityki szkoleniowej w polskich przedsiębiorstwach, którego jest współtwórcą (www.badanietdi.pl) oraz konkursu TOP HRBP. Jest akredytowanym Coachem ICF.

Katarzyna Meysztowicz

Od 15 lat konsultant HR specjalizujący się w projektowaniu rozwiązań podnoszących efektywność środowiska pracy. W latach 2011-13 odpowiadała za pracę zespołu konsultantów w projekcie „Katalizator Innowacji” (usługi doradcze dla 100 w Polsce) oraz prowadziła warsztaty dla specjalistów HR w ramach programu certyfikującego Profesjonalny Menedżer HR. Od 2013 roku konsultant i menedżer projektów w firmie Tangerine.  Aktywny członek PSTD w ramach, którego prowadzi 3 projekty: Klub HR BP (założyciel, menedżer), HPI Standard – audyt efektywności środowiska pracy (twórca narzędzia badawczego, ekspert), Konkurs HRBP Roku -Najlepsi są wśród nas” (partner merytoryczny, członek kapituły). Członek założyciel HRD Klaster – Innowacyjne Inwestycje w Rozwój Kapitału Ludzkiego. Od 2014 r autor artykułów w obszarze HR BP publikowanych na łamach „Personel i Zarządzanie”.