Etap 1 | Test wiedzy

1 grudnia 2017 – 31 stycznia 2018

W pierwszym etapie konkursu wszystkich chętnych zapraszamy do zweryfikowania posiadanej wiedzy, niezbędnej w pełnieniu funkcji HRBP w organizacji. W tym celu udostępniamy test składający się z 20 pytań wielokrotnego wyboru.

Dlaczego warto wziąć udział w tym etapie?

 • Zweryfikujesz posiadaną wiedzę
 • Otrzymasz wskazówki rozwojowe zgodne z uzyskanym wynikiem
 • Bezpłatnie weźmiesz udział w konferencji podsumowującej konkurs
 • Bezpłatnie uzyskasz dostęp do badania Lumina Spark o wartości 500 zł
 • Bezpłatnie będziesz mógł wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez PSTD ( szkolenia, Klub HRBP, konferencja Quo Vadis Szkolenia)
 • Oczywiście uzyskanie wysokiego wyniku pozwoli Ci przejść do drugiego etapu, który daje kolejne korzyści

Etap 2 | Warsztaty i projektowanie rozwiązań

1 lutego – 31 marca 2018

W drugim etapie konkursu zapraszamy do udziału w warsztacie wybranym przez Ciebie w pierwszym etapie. Warsztat ma za zadanie przygotować Cię do wykonania analizy jednego z obszarów HR w kontekście biznesowych celów Twojej organizacji.

Warunkiem dalszego uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie w oparciu o treść warsztatu prezentacji (zgodnie z dostarczonym wzorem), wskazującej obszary w Twojej firmie wymagające interwencji wraz z określeniem jej celów oraz ramowym planem działania.

Dlaczego warto wziąć udział w tym etapie?

 • Weźmiesz udział w warsztacie rozwijającym Twoje kompetencje HRBP
 • Przeanalizujesz wspólnie z konsultantami obszary HR wymagające w Twojej firmie interwencji
 • Opracujesz propozycję zmian i plan działania dla poprawy efektywności swojej organizacji.
 • Otrzymasz nieodpłatnie rocznik Biuletynu HRBP, zawierający case study w wielu obszarach HR
 • Otrzymasz informację zwrotną dotyczącą przesłanego przez Ciebie materiału merytorycznego
 • Będziesz miał możliwość skorzystania z jednogodzinnej konsultacji na temat przygotowanej przez Ciebie prezentacji z drugiego etapu
 • Oczywiście uzyskanie wysokiego wyniku pozwoli Ci przejść do finału konkursu.

Etap 3 | Prezentacje projektów HRBP

1 kwietnia – 30 kwietnia 2018

W ostatnim etapie konkursu wszystkich finalistów zapraszamy do przedstawienia dowolnego, osobiście zrealizowanego projektu, który najlepiej pokazuje biznesowe partnerstwo i jego efekty.

Prezentacje będzie można przeprowadzić zarówno stawiając się osobiście przed komisją jak i za pomocą skype.

Dlaczego warto wziąć udział w tym etapie?

 • Będziesz mógł zaprezentować swoje flagowe osiągnięcia zawodowe
 • Otrzymasz dyplom finalisty lub laureata „Konkursu HRBP 2017 – Najlepsi są wśród nas”
 • Finaliści zostaną zaproszeni do opublikowania prezentowanego przez nich projektu w formie case study w magazynie „Personel i Zarządzanie”
 • Laureaci zastaną zaproszeni do wystąpienia w charakterze prelegenta na konferencji podsumowującej „ Konkurs HRBP 2017 – Najlepsi są wśród nas”
 • Laureaci konkursu poza dyplomem i statuetką otrzymają nagrody rzeczowe.