Zgłoś udział w konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.


*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z rejestracją uczestnictwa w konferencji „HR BP 2017 - Najlepsi są wśród nas.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przekazania materiałów informacyjnych oraz merytorycznych drogą elektroniczną.